Сайты и страницы ППО

ППО студентов Белорусского государственного университета
ППО работников Белорусского государственного университета
ППО студентов Белорусского национального технического университета
ППО студентов УО "Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка"
ППО работников УО "Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка"
ППО студентов "Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники"
ППО работников "Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники" ППО работников "Минский государственный лингвистический университет"
ППО студентов "Минский государственный лингвистический университет"
ППО работников Белорусского национального технического университета
ППО работников УО "Минский государственный высший радиотехнический колледж"
ППО студентов УО "Минский государственный высший радиотехнический колледж"
ППО студентов УО "Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова"
ППО работников УО "Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова"
ППО работников УО "Белорусский государственный технологический университет"
ППО студентов УО "Белорусский государственный технологический университет"
ППО работников УО "Белорусский государственный экономический университет"
ППО студентов УО "Белорусский государственный экономический университет"
ППО сотрудников УО "Барановичский государственный университет"
ППО студентов УО "Брестский государственный технический университет"
ППО студентов УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина"
ППО работников УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина"
ППО студентов УО "Гродненский государственный университет им. Янки Купалы"
ППО ЧУО "Институт предпринимательской деятельности"
ППО ЧУО "Институт парламентаризма и предпринимательства"
ППО работников УО Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО"
ППО студентов УО Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО"
Віншаванне рэктару БДПУ ім. М.Танка Жуку А.І., работнікам і студэнтам з юбілеем універсітэта
20.11.2014

Шаноўны Аляксандр Іванавіч!

    Шчыра віншую Вас, калектыў работнікаў і студэнтаў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка са знамянальным юбілеем – 100-годдзем з дня заснавання ўстановы адукацыі.
Подробнее...
 
Думаць пра чалавека, а не хавацца за паперамі, або Якія праблемы хвалююць педагогаў
19.11.2014
    «Аду­ка­цыя — тая га­лі­на, якая ства­рае на­строй уся­го гра­мад­ства. Не бу­дзем та­іць, праб­лем у нас шмат, але і га­лі­на на­ша — ве­лі­зар­ная. Мы са­мі вы­бра­лі пра­фе­сію пе­да­го­га і па­він­ны ра­зу­мець, што пры лю­бых аб­ста­ві­нах, ня­гле­дзя­чы на ўсе на­шы цяж­кас­ці, не­вы­со­кія за­роб­кі і вы­со­кую на­груз­ку, мы не мо­жам іс­ці да дзя­цей без доб­ра­га на­строю», — па­дзя­ліў­ся сва­і­мі дум­ка­мі з удзель­ні­ка­мі VІІ пле­ну­ма Цэнт­раль­на­га ка­мі­тэ­та Бе­ла­рус­ка­га праф­са­ю­за ра­бот­ні­каў аду­ка­цыі і на­ву­кі яго стар­шы­ня Аляк­сандр БОЙ­КА.   Публікацыя на партале Zviazda.By
 
17 ЛІСТАПАДА - МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ! СТУДЭНТАЎ
17.11.2014

Шаноўныя студэнты!

Цэнтральны камітэт Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі шчыра віншуе вас з Міжнародным днём студэнтаў.
Студэнцкая жыццё - гэта этап вызначэння жыццёвых прыярытэтаў, вялікая прыступка да вяршыняў ведаў.
Студэнцтва заўсёды было і застаецца найбольш дзейснай, прагрэсіўнай, крэатыўнай часткай грамадства.
Спадзяемся, что прафсаюз дапаможа вам заўсёды быць у авангардзе значных падзей, актыўна ўдзельнічаць ва ўсіх грамадскіх пачынаннях, асвойваць новыя веды і ўкараняць ў жыццё інавацыі, рабіць кожны дзень студэнцкага жыцця своеасаблівым. Жадаем вам поспехаў і актыўнай жыццёвай пазіцыі.
Смела ідзіце наперад, жывіце поўным і радасным жыццём, сябруйце, станавіцеся генератарамі новых ідэй і пачынанняў!
Шчасця, удачы, поспеху і веры ў сябе!

 
VII Пленум Центрального комитета отраслевого профсоюза
14.11.2014

    13 ноября 2014 года в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялся VII Пленум Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки, посвященный 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЧАСТНИКУ VII ПЛЕНУМА

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ VII ПЛЕНУМА

Подробнее...
 
Кантракт — не пуга, а крыніца дадатковых гарантый
04.11.2014

    Як паказаў праведзены Беларускім прафсаюзам адукацыі і навукі маніторынг кантрактнай формы найму, у першым паўгоддзі гэтага года кантрактамі былі ахоплены больш як 80% работнікаў галіны.    Публікацыя на партале Zviazda.By
 
Работа не дзеля птушачкі, а дзеля бяспекі
03.11.2014
    Хто нясе адказнасць за няшчасны выпадак з работнікам? Як правіла, над гэтым пытаннем ва ўстановах адукацыі задумваюцца толькі тады, калі гэтае здарэнне ўжо адбылося. Між тым дакладнае веданне і выкананне правіл аховы працы здольна не толькі даць адказ на гэтае пытанне, але і папярэдзіць многія няшчасныя выпадкі на вытворчасці, калі гэтая работа насамрэч праводзіцца не дзеля птушачкі, а дзеля бяспекі работнікаў.
    На пытанні у гэтай сферы адказвае галоўны тэхнічны інспектар працы Цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Марыя Леанідаўна ЛЯСУН.    Публікацыя на сайце "Настаўніцкай газеты" http://nastgaz.by/
 
Малады настаўнік – гэта старанны вучань
31.10.2014
    Дзе ж знайсці вопыт маладому настаўніку, які пяць гадоў выдатна спраўляўся з роляю студэнта, а, прыйшоўшы на працу, разгубіўся? На такое пытанне з лёгкасцю адкажа кожны з удзельнікаў ІІІ-га Мінскага маладзёжнага фестывалю педагагічных ідэй і рашэнняў, які сёлета праходзіў 26–28 кастрычніка на базе ДУА “Мінскі дзяржаўны адукацыйна-аздараўленчы цэнтр “Лідар”. Арганізатарамі выступілі Камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама, Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі і Мінская гарадская арганізацыя Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі.
Подробнее...
 
Пра атэстацыю
31.10.2014
    Большасць пытанняў, што паступілі падчас прамой лініі са спецыялістамі Цэнтральнага камітэта галіновага прафсаюза, якая прайшла ў рэдакцыі “Настаўніцкай газеты”, тычыліся асаблівасцей праходжання атэстацыі на прысваенне і пацвярджэнне катэгорый. Сярод іх — як стандартныя сітуацыі, так і тыя, што патрабуюць дэталёвай прапрацоўкі. Прапануем вашай увазе адказы на гэтыя пытанні Рамана Восіпавіча Дапіры, намесніка старшыні Цэнтральнага камітэта галіновага прафсаюза.   Публікацыя ў "Настаўніцкай газеце" ад 23 кастрычніка 2014 г.
 
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > В конец >>

Всего 1 - 18 из 548

Важные материалы

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ - 2014

УСТАВ - 2012

Фильм, посвященный 90-летию отраслевого профсоюза

Беларускі прафесійны саюз работнікаў адукацыі і навукі: вытокі, гісторыя, сучаснасць

СОГЛАШЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРА

Программа основных направлений деятельности на 2010 - 2015 гг.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

Рекомендации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по итогам парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательной базы национальной системы образования в современных условиях»

МАТЕРИАЛЫ совместных заседаний Коллегии Министерства образования РБ и Президиума ЦК Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Материалы VII Съезда

Издательская продукция Центрального комитета

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по соблюдению законодательства Республики Беларусь при расторжении трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя

Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ 27 июня 2013 г. №7 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СПИСКА РАБОТ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЛИЦ МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ"

Отчет о коллективных договорах, соглашениях (форма №9)

Формы основных документов в отраслевом профсоюзе

ФОРМЫ СТАТОТЧЕТА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2014 года

Протокол поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 29 августа 2011 г. по итогам совещания с педагогическим активом Республики Беларусь